3 מוצרים

מסננים ומיון

מסננים ומיון

3 של 3 מוצרים

זמינות
מחיר

המחיר הגבוה ביותר הוא

£
£

3 מוצרים

The AiM Strada Sim Racing Display Loggers are specifically designed for the sim racers of the world. If you are looking to shave seconds off the digital circuit then look no further than thes Sim Racing Display Logger.


These devices are designed to provide real-time data and telemetry feedback during sim racing sessions. They offer features such as lap timing, speed, RPM, gear position, and various other customizable data displays to help drivers analyze and improve their performance.